PLG MATCH

客隊
103
新竹御頂攻城獅
Hsinchu Toplus Lioneers
103
已完賽
15     Q1     23
33     Q2     25
27     Q3     37
28     Q4     25
103     Final     110
主隊
110
高雄17直播鋼鐵人
Kaohsiung 17LIVE Steelers
110
主裁判 梅明聖 第一檢查員 楊士賢 第二檢查員 黃筱涵

新竹御頂攻城獅╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

高雄17直播鋼鐵人╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

新竹御頂攻城獅

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規

高雄17直播鋼鐵人

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規
新竹御頂攻城獅
高雄17直播鋼鐵人
轉播單位 ╱