PLG MATCH

客隊
88
新竹攻城獅
Hsinchu Jko Lioneers
88
已完賽
24     Q1     27
20     Q2     29
22     Q3     28
22     Q4     29
88     Final     113
主隊
113
高雄17直播鋼鐵人
Kaohsiung 17LIVE Steelers
113
主裁判 林崑霖 第一檢查員 梅明聖 第二檢查員 黃筱涵

新竹攻城獅╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

高雄17直播鋼鐵人╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

新竹攻城獅

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規

高雄17直播鋼鐵人

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規
新竹攻城獅
高雄17直播鋼鐵人
轉播單位 ╱