MATCH

客隊
97
福爾摩沙夢想家
Formosa Dreamers
97
已完賽
27     Q1     29
24     Q2     26
26     Q3     31
20     Q4     16
97     Final     102
主隊
102
新竹攻城獅
Hsinchu Jko Lioneers
102
主裁判 陳宏名 第一檢查員 叢秀卉 第二檢查員 王立昌

福爾摩沙夢想家╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

新竹攻城獅╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

福爾摩沙夢想家

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規

新竹攻城獅

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規
福爾摩沙夢想家
新竹攻城獅
轉播單位 ╱