MATCH

客隊
77
福爾摩沙夢想家
Formosa Dreamers
77
已完賽
15     Q1     24
23     Q2     20
20     Q3     21
19     Q4     17
77     Final     82
主隊
82
新竹攻城獅
Hsinchu Jko Lioneers
82
主裁判 賴建忠 第一檢查員 黃振峰 第二檢查員 張瑋竣

福爾摩沙夢想家╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

新竹攻城獅╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

福爾摩沙夢想家

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規

新竹攻城獅

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規
福爾摩沙夢想家
新竹攻城獅
轉播單位 ╱