MATCH

客隊
102
新竹攻城獅
Hsinchu Jko Lioneers
102
已完賽
27     Q1     20
25     Q2     22
31     Q3     26
19     Q4     33
102     Final     101
主隊
101
高雄17直播鋼鐵人
Kaohsiung 17LIVE Steelers
101
主裁判 林崑霖 第一檢查員 彭士軒 第二檢查員 宋明律

新竹攻城獅╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

高雄17直播鋼鐵人╱傷兵名單

# 0

陳振傑
受傷
右腳扭傷

# 18

楊盛硯
受傷
右腳扭傷

新竹攻城獅

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規

高雄17直播鋼鐵人

# 先發 球員 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 EFF +/- TS% EFG%
TOTALS 時間 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 攻板 防板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規
新竹攻城獅
高雄17直播鋼鐵人
轉播單位 ╱